Mašine i oprema za pranje putničkih i privrednih vozila - Reciklaža vode

Postoji dosta razloga zbog kojih bi uz bilo koji sistem pranja vozila trebalo instalirati i sistem za obradu vode.


Jedan od glavnih  razloga je  ušteda koje se može ostvariti usled ponovnog korišćenja do 80% već iskorišćene vode.


Takođe ekološki uticaj je još jedan od značajnih faktora za instalaciju ovakvih sistema, jer se znatno smanjuje količina otpadne vode i njen loš uticaj na našu okolinu i zagađenje. Ne upotrebljeni deo ovako obrađene vode zadovoljava Evropske standardne zaštite životne sredine i može se ispustiti u kanalizaciju.

partneri
Rowafil

Holandski proizvođač visokokvalitetnih sistema za reciklažu i tretman otpadnih voda.

Izdvajamo
Industrijski daljinski upravljači
Industrijski daljinski upravljači
Aero 21
Aero 21
Aero 21 je najmanji model u „Aero“ seriji usisivača, kompaktnog dizajna i sa karakteristikama za laku upotrebu kao
E 240
E 240
PROFESIONALNA MAŠINA ZA PRANJE VISOKIM PRITISKOM PROTOK VODE 1380 L/HRADNI PRITISAK 230 BARBRZINA PUMPE 1420 1/MIN.NAPAJAN
E 240 Ex
E 240 Ex
E 240 Ex   Proizvođač Oertzen je u svoju ponudu uvrstio i model za rad u sredinama u kojima je neophodna "Ex" izvedba. Naim